Stiahnite si Acrobat Reader   

PSYCHIATRIA PRE PRAX

Časopis PSYCHIATRIA PRE PRAX prináša prehľadové a praktické poznatky z oblasti diagnostiky a liečby predovšetkým psychiatrických ochorení, ale i chorôb súvisiacich s psychiatriou. Zároveň ponúka žiadané príspevky z praxe vo forme pôvodných prác a kazuistík, či prostredníctvom aktuálnych informácií z pracovísk. Prináša aj aktuálne príspevky o liekoch a liekových skupinách v psychofarmakológii, medziodborové články, či informácie a správy z domácich a zahraničných odborných podujatí. Priestor v časopise dostávajú aj príspevky venujúce sa právnej, etickej a sociálnej problematike v práci psychiatra. 
Časopis je určený najmä klinickým a ambulantným psychiatrom, psychoterapeutom, lekárom príbuzných odborov a všetkým, ktorí hľadajú najnovšie poznatky z oblasti psychiatrie.

 

ISSN 1339-4258 (online)

ISSN 1335-9584 (tlačené vydanie)

 

Ročník 19, 2018, vychádza 4-krát ročne

Predseda redakčnej rady a odborný editor: Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Redakčná rada:
MUDr. Ivan André, PhD., MHA, MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., MUDr. Milena Drímalová, CSc., MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Branislav Moťovský, PhD., MUDr. Ludvík Nábělek, PhD., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., MUDr. Marek Zelman

Širšia redakčná rada:
MUDr. Pavel Doubek, prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Erik Herman, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., MUDr. Jozef Chval, MUDr. Vladislav Chvála, MUDr. Luboš Janů, Ph.D., doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D., MUDr. Michal Maršálek, CSc., MUDr. Karel Nešpor, CSc., prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc., doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc., MUDr. Jaroslav Vaněk, prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.


Vydavateľ časopisu v SR: SOLEN, s. r. o., www.solen.sk

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Ing. Drahoslava Výžinkárová, mob. 0910 956 370, tel. 02 / 5413 1381
e-mail: vyzinkarova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Marek Popaďák, mob. 0902 170 347, tel. 02 / 5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Grafická úprava a sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:

SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
predplatne@solen.sk
tel.: 02/5465 0649
fax: 02/5465 1384
Cena predplatného za 4 čísla na rok 2018 je 12 €.

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.


Vydavateľ časopisu v ČR a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
tel.: 00420 582 397 407, email: solen@solen.cz
Redaktorka v ČR: Mgr. Katarína Dostálová, dostalova@solen.cz

Registrácia MK SR pod číslom EV 3576/09.
ISSN 1339-4258 (online), ISSN 1335-9584 (tlačené vydanie)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Psychiatr. prax

created by © zooom.sk s.r.o.