Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Článek přináší rekapitulaci postupů používaných v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy a přehled nových terapeutických strategií této závažné poruchy, a to v oblasti farmakoterapie, psychoterapie, stimulačních a neurochirurgických metod. Dlouhodobě je v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy dobře dokumentovaná účinnost podávání antidepresiv inhibujících vychytávání serotoninu (SSRI). K dispozici je stále více informací o efektivitě augmentace antidepresiv atypickými antipsychotiky. Slibně se rozvíjející oblast farmakoterapie této závažné poruchy představují léky ovlivňující glutamátergní dráhu. Psychoterapií s nejlépe prokázanou účinností je kognitivně behaviorální psychoterapie, jako účinný se jeví i nový způsob poskytování této psychoterapie pomocí internetu a on-line modulů. Novým přístupem v psychoterapii obsedantně kompulzivní poruchy je Akceptace Commmitment Therapy, Terapie přijetí a závazku. V poslední době se věnuje více pozornosti také práci s akomodací příznaků rodinou pacienta. Další možnosti léčby představují stimulační metody, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) a transkraniální stimulace přímým proudem (tDCS). Pro pacienty rezistentní na léčbu může přinášet účinnou alternativu léčby neurochirurgie s možností provedení ablativních zákroků nebo hluboké mozkové stimulace.
Kľúčové slová: obsedantně kompulzivní porucha, SSRI, augmentace, glutamát, kognitivně behaviorální terapie, stimulace, neurochirurgie

Novel trends in treatment of obsessive-compulsive disorder
The aim of this paper is to summarize current treatments of obsessive-compulsive disorder (OCD) and to describe novel therapeutical strategies in the fields of pharmacotherapy, psychotherapy, stimulation, and neurosurgery. The use of SSRI antidepressants has a well documented efficacy and growing evidence supports augmentation of SSRI with atypical antipsychotics. A promising but not yet established field is represented by glutaminergic modulators. Cognitive behavioral psychotherapy (CBT) is the most effective psychotherapy and evidence supports also the use of remote CBT – computer-based and on-line CBT. Acceptance Commitment Therapy introduces a promising approach in the field of psychotherapy. More attention is focused on the role of the family in the treatment of OCD symptoms. Other treatment modalities are represented by stimulation methods – rTMS and tDCS. Neurosurgery with ablative procedures or deep brain stimulation provides an alternative for treatment refractory patients.
Key words: obsessive-compulsive disorder, SSRI, augmentation, glutamate, cognitive-behavioral therapy, stimulation, neurosurgery
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.