Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
Veľké očakávania, inovatívne riešenia
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Ján Grossmann
Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. Jozef Michalík, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
Mnestické poruchy u pacientov so sclerosis multiplex
MUDr. Olena Maidanevych
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
MUDr. Oleksandr Semerenko
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Selfies ako nová forma závislosti − identifikácia problému
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen, a. s.
Umením a kultúrou indukované psychiatrické syndrómy
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Friedrich Heinrich Lewy, jeho tělíska a jejich nemoc
Mgr. Jana Vyskočilová
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Workoholismus a jeho důsledky
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Paliperidón palmitát na trojmesačné podávanie – základná charakteristika s dôrazom na praktické používanie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Psychiatrie s. r. o., Plzeň, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy – jeho využití v klinické praxi
MUDr. Kateřina Kačmářová
Euthymie, Soukromá psychiatrická ambulance, Praha
Onemocnění štítné žlázy v psychiatrické praxi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
predseda Psychofarmakologickej sekcie Psychiatrickej spločnosti SLS, viceprezident SPsS SLS
Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív: Psychofarmakológia, recenzia knihy
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Aneta Sandoval
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
PhDr. Tomáš Divéky, PhD.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Zuzana Sigmundová
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2016 (17. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.