Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan André, PhD.
Vývoj osobnosti psychiatra
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o., Bratislava
Terapia hraničnej poruchy osobnosti
MUDr. Miroslava Palušná
Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Psychogénne neepileptické záchvaty
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Suicidalita u poruch osobnosti
MUDr. Jan Hubeňák
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Metabolický syndrom u bipolární afektivní poruchy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Matúš Virčík
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Klozapín v kombinácii s amisulpridom v liečbe farmakorezistentnej schizofrénie
MUDr. Miroslav Hajda
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Veronika Režnáková, MUDr. Viktor Segeda, ml.
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS
Dni profesora Matulaya
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
ÚZČPP, spol. s r.o.
Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2016
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Jana Komorousová
Psychiatrická ambulance Plzeň
MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň, Diabetologické centrum
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu
U nemocných diabetem mellitem se častěji vyskytují některé psychické poruchy, zejména deprese. Komorbidní psychické poruchy zhoršují prognózu diabetu a naopak, diabetes zhoršuje průběh psychických poruch. Z výsledků dosavadního výzkumu vyplývá nutnost intervenovat u diabetiků kromě další péče i psychiatricky, ale závěry studií jsou nejednotné v efektivitě této intervence na zlepšení kompenzace diabetu. Retrospektivní sledování v předkládané práci se týká 72 diabetiků léčených jedním psychiatrem v průběhu posledních několika let. Jsou srovnávány skupiny diabetiků 1. a 2. typu a druhy psychiatrické intervence (psychoterapie, psychofarmaka a kombinace obou přístupů) a posuzován jejich vliv na kompenzaci diabetu. Bylo zjištěno zlepšení psychického stavu pacientů, ale ne vliv na kompenzaci diabetu.
Kľúčové slová: diabetes mellitus, psychoterapie, psychofarmaka, kompenzace

Effect of a combined psychotherapeutic and psychopharmacologic treatment on a long-term glycemic control in diabetes mellitus type 1 and 2. A retrospective study
Some mental disorders, especially depression, are more prevalent in patients with diabetes mellitus. Comorbid mental disorders deteriorate prognosis of diabetes mellitus and alternatively, diabetes mellitus deteriorates the course of mental diseases. Results of existing research suggest that diabetic patients need a psychiatric intervention in addition to a standard care, nonetheless, the study results are unequivocal regarding effectiveness of the intervention in glycemic control improvement. The retrospective observation in the presented study concerns 72 diabetic patients, who were treated by one psychiatrist over the past few years. A comparison of psychiatric intervation modalities (psychotherapy, psychoactive drug treatmentor a combination of both) in type 1 and type 2 diabetic patients is presented. No association of mental state improvement and glycemic control improvement was found.
Key words: diabetes mellitus, psychotherapy, psychoactive drugs, glycemic control
created by © zooom.sk s.r.o.