Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan André, PhD.
Vývoj osobnosti psychiatra
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o., Bratislava
Terapia hraničnej poruchy osobnosti
MUDr. Miroslava Palušná
Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Psychogénne neepileptické záchvaty
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Suicidalita u poruch osobnosti
MUDr. Jan Hubeňák
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Metabolický syndrom u bipolární afektivní poruchy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Matúš Virčík
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Klozapín v kombinácii s amisulpridom v liečbe farmakorezistentnej schizofrénie
MUDr. Miroslav Hajda
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu
Generalizovaná úzkostná porucha je častá, trpí jí kolem 8 % populace. Jedná se o poruchu, která je často poddiagnostikovaná, buď není vůbec zjištěna a potíže jsou pokládány za běžné obavy a starosti, nebo je mylně diagnostikována jinak, nejčastěji s nálepkou smíšené úzkostně depresivní poruchy nebo poruchy přizpůsobení. Stejně jako je často minuta správná diagnóza, je často prováděna nesprávná léčba. Pacienti sami často vyhledávají péči jiných lékařů než psychiatrů, tím také unikají pozornosti a správné léčbě. Často volí „samoléčbu“, která však nezřídka zahrnuje užívání návykových látek. V následujícím textu prezentujeme kazuistiku pacientky trpící generalizovanou úzkostnou poruchou s komorbidní somatoformní poruchou a závislostí na zolpidemu, která po předchozí rezistenci na antidepresiva reagovala zlepšením po podávání prebagalinu a postupném vysazování zolpidemu.
Kľúčové slová: GAD, úzkost, somatoformní porucha, závislost na zoplidemu, pregabalin

Treatment of generalized anxiety disorder by using of pregabaline
Generalized anxiety disorder is a quite common psychiatric disorder, affecting approximately 8 % of the population. The disorder is often under diagnosed, due to its lower detection as the difficulties are often mistaken for a normal fears and worries, or it is misdiagnosed - most often as a mixed anxiety and depressive disorder or an adaptation disorder. As the correct diagnosis is often omitted, the treatment is often incorrect as well. Patients tend to seek help of other physicians rather than psychiatrists, therefore they are undiagnosed and do not receive an adequate treatment. This specific group of patients not infrequently chooses a different ways of „self- treatment“, leading to abuse of addictive substances. The following article presents a case report of a patient who suffers from generalized anxiety disorder with comorbid somatoform disorder and zolpideme abuse. She had been treated by antidepressants without any effect, now showing a good response to pregabaline and slow gradual reduction of zolpideme.
Key words: GAD, anxiety, somatoform disorder, zolpideme addiction, pregabaline
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Veronika Režnáková, MUDr. Viktor Segeda, ml.
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS
Dni profesora Matulaya
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
ÚZČPP, spol. s r.o.
Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2016
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Jana Komorousová
Psychiatrická ambulance Plzeň
MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň, Diabetologické centrum
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu
created by © zooom.sk s.r.o.