Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Dagmar Breznoščáková
Umenie denného snenia
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Syndróm atenuovanej psychózy v DSM-5 a kognitívno-behaviorálna terapia
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Wernickeova encefalopatie
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
Laboratoř molekulární epigenetiky, Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Centrum neurověd, Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU), Brno
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc
Duševní poruchy – epigenetické mechanizmy jejich vzniku a farmakologické léčby
MUDr. Lucie Závěšická, Ph.D.
Psychiatrická ambulance Clinterap, s. r. o.
Chronická nespavost
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Klasifikácia psychofarmák – minulosť a súčasnosť
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
PhDr. Jozef Ďanovský
OLÚP, n. o, Predná Hora
Úroveň spirituality a úspešnosť liečby u závislých
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Zuzana Šoltésová
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rodinná a viacrodinná terapia v liečbe porúch príjmu potravy
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. František Honzák
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mírná kognitivní porucha – víme již více?
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Posuzování duševního stavu v trestním řízení a poskytování psychiatrické péče
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2015 (16. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.