Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Martinove, ml.
OLÚP n. o. Predná Hora, FZaSP TRUNI Trnava
Závislosti v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
PhDr. Martin Gronský, PhD.
Akadémia policajného zboru, Bratislava
Stalking a jeho forenzno-psychiatrické posudzovanie
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen, a. s., Zvolen
Do vnútra kreativity pri Parkinsonovej chorobe
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc, Radiologická klinika FN Olomouc
MUDr. Zuzana Grambalová
Neurologická klinika FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci
Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti v praxi
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Vortioxetín – antidepresívum s multimodálnym účinkom
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Marianna Ivančová
Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Výskyt porúch osobnosti u pacientov s úzkostnou poruchou
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Prionové demence
V SKRATKE
Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU Brno
SSRI v graviditě a laktaci
OSOBNOSŤ
RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
Profesor Jozef Kafka oslávil okrúhle životné jubileum
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
PhDr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr.Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Pokud mě cejchujete, běžte s tou terapií někam! Hraniční porucha osobnosti a stigma
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2014 (15. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.