Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Zpráva z 18. Kongresu ECNP v Amsterdamu
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Augustin
Psychiatrická léčebna, Opava; Psychiatrická ambulance, Železniční poliklinika, Ostrava
Cipralex a panická porucha
MUDr. Jiří Masopust, Mgr. Zuzana Říhová, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Alena Zumrová
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové; Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Výskyt deprese u nemocných s roztroušenou sklerozou
U nemocných s roztroušenou sklerozou se kromě ložiskových příznaků vzniklých na podkladě ohraničených zánětlivých lézí vyskytují také celkové příznaky – únava, bolesti hlavy, nespavost a psychické změny. Nejčastějšími psychickými změnami jsou kognitivní poruchy, které však jen u malé části nemocných postupně progredují až do vyslovené demence. Dříve popisovaná euforie nemocných s roztroušenou sklerozou je v současnosti diagnostikována u necelých 10 % a častěji se váže na kolísání emočních změn na fáze deprese. Výskyt anxiety a deprese je u nemocných s RS velmi častý a blíží se až 75 %. Ataky deprese se častěji vyskytují v začátku onemocnění, dále při přechodu do chronicko-progredientního stadia a jsou v časové koincidenci s léčbou. Autoři předkládají jednak soubor všech nemocných (187) léčených v poradně pro demyelinizační onemocnění neurologického oddělení KN Pardubice v roce 2000. U 60 z nich jsme diagnostikovali poruchu afektivity (deprese 46, emoční labilita 10, euforie 4). Další soubor tvoří 89 nemocných léčených imunomodulační léčbou v MS Centru Pardubice v roce 2005. U těchto nemocných byla deprese diagnostikována u 27 nemocných. Autoři se v diskuzi zabývají provokačními podněty deprese, vztahem fokálních i difuzních mozkových změn na depresi, psychosociálními faktory, nebezpečím suicidia a zejména léčbou deprese u nemocných s RS. V práci je uvedeno několik typických kazuistik.
Kľúčové slová MeSH: sclerosis multiplex – komplikácie; depresia; komorbidita.
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., doc. MUDr. Viera Kořínková, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Depresie vo vyššom veku – klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Moderní farmakoterapie nespavosti
MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha; 2. Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch
created by © zooom.sk s.r.o.