Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Zpráva z 18. Kongresu ECNP v Amsterdamu
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Augustin
Psychiatrická léčebna, Opava; Psychiatrická ambulance, Železniční poliklinika, Ostrava
Cipralex a panická porucha
MUDr. Jiří Masopust, Mgr. Zuzana Říhová, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Alena Zumrová
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové; Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Výskyt deprese u nemocných s roztroušenou sklerozou
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., doc. MUDr. Viera Kořínková, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Depresie vo vyššom veku – klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Moderní farmakoterapie nespavosti
MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha; 2. Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů
Cílem práce bylo upozornit na možnost výskytu poruch příjmu potravy jako komorbidity se somatickým onemocněním zejména v oblasti gastrointestinálního traktu. Autorky se ve sdělení zabývají především zejména problematikou atypické formy mentální anorexie a zkušenostmi s její diagnostikou a terapií.
Kľúčové slová: mentální anorexie, atypická mentální anorexie, diagnostická kritéria, komorbidita, terapeutické přístupy.
Kľúčové slová MeSH: anorexia nervosa – diagnostika, dieťa, adolescent; anorexia nervosa – terapia, dieťa, adolescent; komorbidita; antipsychotiká.

OUR EXPERIENCES WITH DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATYPICAL FORMS OF MENTAL ANOREXIA IN PEDIATRIC AND ADOLESCENT PATIENTS
The aim of the article is to alert about the possible incidence of food intake disorders as the comorbidity to somatic disease, especially in the area of gastrointestinal tract. Authors discuss mainly the problem of atypical form of mental anorexia and experiences with its diagnosis and therapy.
Key words: mental anorexia, atypical mental anorexia, diagnostic criteria, comorbidity, therapeutic approaches.
Key words MeSH: anorexia nervosa – diagnosis, child, adolescent; anorexia nervosa – therapy, child, adolescent; comorbodity; antipsychotic agents.
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch
created by © zooom.sk s.r.o.