Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Zpráva z 18. Kongresu ECNP v Amsterdamu
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Augustin
Psychiatrická léčebna, Opava; Psychiatrická ambulance, Železniční poliklinika, Ostrava
Cipralex a panická porucha
MUDr. Jiří Masopust, Mgr. Zuzana Říhová, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Alena Zumrová
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové; Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Výskyt deprese u nemocných s roztroušenou sklerozou
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., doc. MUDr. Viera Kořínková, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Depresie vo vyššom veku – klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Moderní farmakoterapie nespavosti
Nespavost je jednou z nejčastějších chorob. U chronické nespavosti pečlivě pátráme po etiologii a z hlediska léčby ji rozdělujeme na nespavost sekundární při jiné chorobě (pak je léčba směřována na tuto primární nemoc), a na nespavost primární. Farmakoterapie nespavosti je představována hlavně hypnotiky (benzodiazepiny a hypnotika III. generace) a pak některými sedativně působícími antidepresivy. Je podán přehled aktuálně podávaných preparátů v léčbě nespavosti.
Kľúčové slová: nespavost, hypnotika, benzodiazepiny, antidepresiva.
Kľúčové slová MeSH: poruchy zaspávania a priebehu spánku – farmakoterapia; hypnotiká a sedatíva; benzodiazepíny; antidepresíva.

MODERN PHARMACOTHERAPY FOR INSOMNIA
Insomnia is a most frequent disease. Chronic insomnia is carefully studied in terms of etiology, and, in terms of therapy, classified as secondary if it is concomitant to some other disease, in which case treatment is directed toward the latter, and as primary insomnia. Pharmacotherapy for insomnia is represented mainly by hypnotics (benzodiazepines and hypnotics of the 3rd generation), and by some sedatively acting antidepressants. An overview is presented of some currently applied medicinal products designed to control the condition.
Key words: insomnia, hypnotics, benzodiazepines, antidepressants.
Key words MeSH: sleep initiation and maintenance disorders – drug therapy; hypnotics and sedatives; benzodiazepines; antidepressive agents.
MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha; 2. Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch
created by © zooom.sk s.r.o.