Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Vanda Franková1, MUDr. Iveta Serbinová1, MUDr. Radoslav Matěj2,3, MUDr. František Koukolík, DrSc.2, MUDr. Jakub Sikora3, MUDr. Tomáš Belšan4
1Psychiatrická léčebna Dobřany, 2Národní referenční laboratoř pro diagnostiku lidských TSE/CJD (NRL TSE/CJD) při Oddělení patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, 3Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a V
Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, kazuistika familiární formy onemocnění
MUDr. Jaroslav Poláček
Soukromý psychiatr a sexuolog, nová poliklinika Masarykův dům, Trutnov
Případ čerstvé těžké akutní mánie s psychotickými příznaky
MUDr. Libuše Stárková, CSc., Markéta Luňáčková
Psychiatrická klinika FN Olomouc, SZF Ostravské Univerzity Ostrava
Štíhlost v hodnotové hierarchii žen a mužů moravského regionu
MUDr. Dana Ignjatovičová1, MUDr. Milan Ignjatovič1, Mgr. Michala Knišková1, Silvia Beatriz Schweitzer2
1Psychiatrické ambulancie, Psychomed Svätosávsky 2Psychiatric Clinic Buenos Aires, Argentina
Porovnanie výskytu suicidálnych myšlienok u ambulantných psychiatrických pacientov a pacientov bez psychiatrickej záťaže
MUDr. Helena Kučerová
Hranice na Moravě
Venlafaxin – tři a půl roku podávání v psychiatrické ambulanci
MUDr. Roman Pilch
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Odvykací stav s deliriem po odnětí zolpidemu
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF, Praha
Stres, emoce a poruchy příjmu potravy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Stárnutí ženy a hormonální substituční terapie
MUDr. Jela Hrnčiarová
OLÚP Predná Hora, CPLDZ
Medikamentózne ovplyvnenie cravingu
Článok sa sústreďuje na medikamentózne ovplyvnenie cravingu vyvolaného rôznymi psychoaktívnymi látkami. Zistenia sú doložené animálnymi a humánnymi štúdiami.
Kľúčové slová: Alkoholový craving, kokaínový craving, opiátový craving, nikotínový craving.

PHARMACOLOGICAL INFLUENCE ON CRAVING
Articles focuses on pharmacological influence on craving evoked by different psychoactive drugs. Results are evidenced with animal and human studies.
Key words: alcohol craving, cocaine craving, opiates craving, nicotine craving.
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD)
V SKRATKE
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Centrum pro Alzheimerovu chorobu
Duševní poruchy ve stáří
created by © zooom.sk s.r.o.