Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Vanda Franková1, MUDr. Iveta Serbinová1, MUDr. Radoslav Matěj2,3, MUDr. František Koukolík, DrSc.2, MUDr. Jakub Sikora3, MUDr. Tomáš Belšan4
1Psychiatrická léčebna Dobřany, 2Národní referenční laboratoř pro diagnostiku lidských TSE/CJD (NRL TSE/CJD) při Oddělení patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, 3Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a V
Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, kazuistika familiární formy onemocnění
MUDr. Jaroslav Poláček
Soukromý psychiatr a sexuolog, nová poliklinika Masarykův dům, Trutnov
Případ čerstvé těžké akutní mánie s psychotickými příznaky
MUDr. Libuše Stárková, CSc., Markéta Luňáčková
Psychiatrická klinika FN Olomouc, SZF Ostravské Univerzity Ostrava
Štíhlost v hodnotové hierarchii žen a mužů moravského regionu
MUDr. Dana Ignjatovičová1, MUDr. Milan Ignjatovič1, Mgr. Michala Knišková1, Silvia Beatriz Schweitzer2
1Psychiatrické ambulancie, Psychomed Svätosávsky 2Psychiatric Clinic Buenos Aires, Argentina
Porovnanie výskytu suicidálnych myšlienok u ambulantných psychiatrických pacientov a pacientov bez psychiatrickej záťaže
MUDr. Helena Kučerová
Hranice na Moravě
Venlafaxin – tři a půl roku podávání v psychiatrické ambulanci
MUDr. Roman Pilch
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Odvykací stav s deliriem po odnětí zolpidemu
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty
V léčbě závislých na alkoholu je v ambulantní praxi často využíváno skupinové terapie, zpravidla v eklektické podobě. Sdělení nabízí psychodynamický pohled na některé aspekty léčby závislých ve skupinách, většinou spíše opomíjený, včetně kazuistických ilustrací.
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF, Praha
Stres, emoce a poruchy příjmu potravy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Stárnutí ženy a hormonální substituční terapie
MUDr. Jela Hrnčiarová
OLÚP Predná Hora, CPLDZ
Medikamentózne ovplyvnenie cravingu
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD)
V SKRATKE
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Centrum pro Alzheimerovu chorobu
Duševní poruchy ve stáří
created by © zooom.sk s.r.o.