Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hormonální substituční terapie a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem
KOMENTÁRE
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ1
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie
Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzi
Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii
MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Farmakoterapie u mentální anorexie
Mentální anorexie (MA) je porucha příjmu potravy s vysokou prevalencí, chronickým průběhem a vysokou mortalitou, která postihuje především dospívající dívky a mladé ženy. Základem terapie MA je nutriční a režimová terapie doplněná psychoterapií. Farmakoterapie představuje možný terapeutický přístup u některých pacientek. V centru pozornosti stojí moderní antidepresiva, jejichž užití se doporučuje u anorektických pacientek s depresivní nebo obsedantně kompulzivní symptomatikou a v prevenci relapsu onemocnění. Neuroleptika, zejména atypická, jsou další terapeutickou možností u MA.
Kľúčové slová: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, farmakoterapie, antidepresiva, neuroleptika.

Pharmacotherapy in Anorexia Nervosa
Anorexia nervosa (AN) is an eating disorder with high prevalence, chronic course, and high mortality. It affects primarily adolescent girls and young women. The basic therapy for AN involves nutritional therapy and behavioral modification combined with psychotherapy. Pharmacotherapy could be additional therapeutic approach in some patients. Modern antidepressants are considered to be a useful therapeutic tool in anorectic patients with depressive or obsessive compulsive symptoms as well as in relapse prevention. Neuroleptics, especially atypical, are another therapeutic option in AN.
Key words: eating disorders, anorexia nervosa, pharmacotherapy, antidepressants, neuroleptics.
V SKTRATKE
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice
Principy krizové intervence
created by © zooom.sk s.r.o.