Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hormonální substituční terapie a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem
KOMENTÁRE
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ1
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie
Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzi
Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci
Péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí vyžaduje interdisciplinární přístup neurologů a psychiatrů. V článku popisujeme základní charakteristiky nejčastěji se vyskytujících psychických komplikací Parkinsonovy nemoci. Tyto často nejsou rozpoznány, a nebo jsou nesprávně léčeny. Při výběru psychofarmaka musíme brát v úvahu věk a somatický stav nemocného, riziko lékových interakcí a možný vliv daného léku na zhoršení motorických příznaků Parkinsonovy nemoci. Podáváme souhrn nejvhodnějších preparátů k léčbě psychických komplikací podle literatury i klinických zkušeností.
Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, psychické komplikace, psychofarmaka, extrapyramidové vedlejší účinky.

Treatment of psychiatric complications in patients with Parkinson’s disease
A proper medical care of the patients with the Parkinson´s disease requires an interdisciplinary attitude by both neurologists and psychiatrists. We describe the basic characteristics of the most common psychiatric symptoms in the Parkinson´s disease. They are not always recognized by the physicians, and even in the case of a correct diagnosis they may not be treated well. We must consider the patient´s age and somatic clinical state, the possible deleterious effect of the drug on motoric symptoms, and the risk of drug-drug interactions while choosing the proper psychotropic medication. We sum up the knowledge on the most suitable drugs for the treatment of psychiatric commorbidity of the Parkinson´s disease based on a search of the literature, and our clinical experience.
Key words: Parkinson´s disease, psychiatric symptoms, psychotropic drugs, extrapyramidal adverse effects.
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii
MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Farmakoterapie u mentální anorexie
V SKTRATKE
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice
Principy krizové intervence
created by © zooom.sk s.r.o.