Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Postoje k homosexualite... vieme, o čom je reč?
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Schizofrénia a ostatné psychotické poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Pavlína Chrenková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Jiří Michalec
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Nina Nechanická
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Hana Krupníková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí
MUDr. Marián Kolenič
Oddelenie psychiatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Problematika infanticídia v psychiatrii: teoretické východiská, klinická prax
MUDr. Michal Patarák
Oddelenie psychiatrie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurochemické koreláty suicidálneho správania
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Anti-NMDAR encefalitída a schizofrénia, zaujímavé prieniky a súvislosti
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
Psychiatrická nemocnice, Kroměříž, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc
Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou
MUDr. Gabriela Vrbová
Oddelenie dlhodobej liečby – muži, Pohronský Ruskov, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Kombinovaná liečba psychofarmakami pri chronickom algickom syndróme
V SKRATKE
MUDr. Ľubica Ferenčáková
Psychiatrická ambulancia, Košice
Reálne možnosti liečby duševných porúch v súlade s SPC
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Radkin Honzák
PSYCHOPATI Z RUBU I LÍCE (recenzia)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12. – 14. jún 2014, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava
XI. Slovenský psychiatrický zjazd sa uskutočnil v neskorom jarnom období po desiatich rokoch opäť v Bratislave. Hlavným organizátorom vrcholového odborného podujatia bola Slovenská psychiatrická spoločnosť (ďalej SPsS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej SLS) s účasťou zahraničných prednášateľov a ďalších zahraničných hostí.
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Petra Stanková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Jana Nyklesová
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Odmítání jídla v gerontopsychiatrii
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.