Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrické oddělení NsP Havířov
Akutní psychotická porucha v poporodním období versus Myastenia gravis
MUDr. Martina Brychtová
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Psychotická porucha u sclerosis multiplex
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB Brno – Bohunice
Somatická onemocnění a nezaměstnanost
MUDr. Andrea Marsalová, Mgr. Lenka Práznovská, Mgr. Anton Heretik, Ph.D., MUDr. Dušan Alakša
Psychiatrická klinika SPAM FN Ružinov, Bratislava Katedra psychológie FFUK, Bratislava
Poruchy pamäti u pacientov so schizofréniou
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, I. LF UK
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha, II. neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 1. díl
MUDr. Jan Vevera, MUDr. Tereza Uhrová, MUDr. Roman Jirák, CSc., MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Laboratoř pro výzkum biodiverzity, Praha
Ing. Mgr. Vojtěch Ort
Sdružení pro audit a řízení informačních systémů, Praha
Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění
MUDr. Zdeněk Faldyna, doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Milnacipran v dlouhodobé léčbě deprese
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika LFUP Olomouc
Komplexní terapie deprese
Deprese je čtvrtým nejvíce zneschopňujícím onemocněním na světě. Jde o poruchu zatíženou vysokou morbiditou a mortalitou na jiné medicínské problémy, především na kardiovaskulární onemocnění. Díky suicidalitě významně zkracuje délku života. V Evropě je v současnosti z důvodu deprese léčeno antidepresivy cca 27 milionů lidí. Relaps postihne již v průběhu prvního roku po akutní fázi 15–30% léčených, jde tedy o chronický a rekurentní problém. Podle amerických pramenů je celoživotní prevalence deprese 17%, incidence okolo 11%. Kromě nálady zasahuje deprese svou destruktivní silou i ostatní složky duševního života, jako je logické myšlení, paměť, spánek, pudová sféra. Vstupuje ničivě i do mezilidských vztahů. V současnosti se předpokládá, že deprese vzniká interakcí stresu a genetických faktorů.
created by © zooom.sk s.r.o.