Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrické oddělení NsP Havířov
Akutní psychotická porucha v poporodním období versus Myastenia gravis
MUDr. Martina Brychtová
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Psychotická porucha u sclerosis multiplex
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB Brno – Bohunice
Somatická onemocnění a nezaměstnanost
MUDr. Andrea Marsalová, Mgr. Lenka Práznovská, Mgr. Anton Heretik, Ph.D., MUDr. Dušan Alakša
Psychiatrická klinika SPAM FN Ružinov, Bratislava Katedra psychológie FFUK, Bratislava
Poruchy pamäti u pacientov so schizofréniou
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, I. LF UK
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha, II. neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 1. díl
MUDr. Jan Vevera, MUDr. Tereza Uhrová, MUDr. Roman Jirák, CSc., MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Laboratoř pro výzkum biodiverzity, Praha
Ing. Mgr. Vojtěch Ort
Sdružení pro audit a řízení informačních systémů, Praha
Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění
Autoři popisují vliv neurotransmiterů na násilné chování. V článku jsou dále diskutovány léčebné strategie u akutního/perzistentního nepsychotického a akutního/perzistentního psychotického násilného chování pomocí antipsychotik, beta-blokátorů, benzodiazepinů a thymoprofylaktik.
Kľúčové slová: agrese, násilí, biologické a environmentální faktory, prevalence, farmakoterapie.

Violent behavior and possibilities of its modification
Part II – Neurotransmitters and pharmacotherapy The authors describe the effect of neurotransmitters on aggressive behavior. Therapeutical strategies with antipsychotics, beta blockers, benzodiazepins and thymoprophylactics in management of acute persistent non psychotic and acute persistent psychotic violent behavior are discussed in this article.
Key words: aggression, violence, biologic and environmental factors, prevalence, pharmacotherapy.
MUDr. Zdeněk Faldyna, doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Milnacipran v dlouhodobé léčbě deprese
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika LFUP Olomouc
Komplexní terapie deprese
created by © zooom.sk s.r.o.