Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Ľudia, ktorí chcú byť sami sebou, by sa mali naučiť žiť Tu a Teraz...
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Psychiatrická klinika FN Trenčín
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
PhDr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Bipolárna porucha v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Michal Chovanec
Filozofická fakulta UK, Praha
JUDr. Štefan Demko
Advokátska kancelária JUDr. Ján Martinec, Košice
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Sexsomnia a právo
Mgr. Martina Chylová, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.
Katedra psychológie FF UPJŠ Košice
Možnosti neuropsychologickej diagnostiky a kognitívneho tréningu psychických funkcií u psychiatrických pacientov
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Psychofarmaka v pedopsychiatrii
doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK Praha a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba
MUDr. Mária Martinove, ml.
CPLDZ OLÚP, n. o., Predná Hora, FZaSP TRUNI
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, n. o., Predná Hora
Mgr. Jozef Ďanovský
OLÚP, n. o., Predná Hora
Nové syntetické látky na drogovej scéne na Slovensku a vo svete
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Med Avante Inc. A-Shine s. r. o., Plzeň
Anhedonie – nežádoucí účinek, reziduální symptom nebo známka stability? Dvoukazuistika a teoretický rozbor
V SKRATKE
MUDr. Vít Bičan
Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Depresivní pseudodemence (DPD)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Elektrofyziologické laboratórium neurologického oddelenia, Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Terapia autizmu – pohľad z druhej strany Zamyslenie lekára a rodiča
MUDr. Pavel Černák, PhD
Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela, Pezinok
Nová kniha: Samovražda (Pavel Černák, Peter Minárik a kol.)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
p redsedkyňa Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS
Jarná vedecko-pracovná schôdza Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS. Téma: Aktuálna prax v psychofarmakológii
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
Noční můry a možnosti jejich léčby
created by © zooom.sk s.r.o.