Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
Tardivní dyskineze vyvolaná atypickými antipsychotiky u rizikových skupin pacientů
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak ovlivňuje léčba antipsychotiky morfologii mozku?
MUDr. Taťjana Majorová
Neurologická ambulance, Poliklinika Chodov, Praha
Použití moklobemidu v preventivní léčbě migrény s aurou
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna, interní oddělení, Dobřany
Potřebujeme ještě klasická neuroleptika?
MUDr. Petr Augustin
Psychiatrická léčebna, Opava
Rizika při léčbě lithiem
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Antipsychotika druhé generace v léčbě bipolární poruchy
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc., MUDr. Zdena Čechová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; NZZ Psychiatrická ambulance, Rakovník
Roztroušená skleróza a deprese
MUDr. Jiří Konrád
Psychogeriatrický primariát, Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Kognitivní poruchy ve stáří
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc; 2. interní klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
K otázce metabolického syndromu v psychiatrii
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Možnosti farmakoterapie deprese
MUDr. Tomáš Páleníček
Psychiatrické centrum, Praha
Syntetické drogy nově se vyskytující na ilegální drogové scéně
created by © zooom.sk s.r.o.