Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martina Hunková, doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Hladiny prolaktinu a antipsychotika – kazuistická sdělení a výsledky vlastních měření
MUDr. Mgr. Petr Pastucha
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
Terapie hraniční poruchy osobnosti – dialektická behaviorální terapie
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Lívia Vavrušová
Psychiatrická klinika SZU, NsP Ružinov, Bratislava
Paranoidné stavy v séniu
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK, Praha
Novinky ve zvyšování hmotnosti a v metabolických komplikacích po antipsychotikách
MUDr. Lucie Pilařová
Psychiatrická klinika FN Brno
Problematika závislosti na nikotinu
MUDr. Michal Pohanka
Sexuologické oddělení FN u sv. Anny Brno
doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Jiří Pulkrábek
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Brno
Dopaminergní léčba a její vliv na sexuální dysfunkce u pacientů s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Ondřej Trojan
Soukromá ordinace psychiatrie a sexuologie, Praha
Očekávání pacientů od léčby erektilní dysfunkce v 21. století
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
ŽÁDOUCÍ ZMĚNA PRESKRIPCE Z FLUNITRAZEPAMU NA ZOLPIDEM A ZOPIKLON
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinka FN Olomouc
Escitalopram – S-enantiomer citalopramu
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH STAVŮ
created by © zooom.sk s.r.o.