Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
Univ. Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber
Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck
Stigma schizofrenie: snaha o jeho překonání
MUDr. Marie Foltýnová
Dětská a dorostová psychiatrické ambulance Ostrava
Olanzapin u tikových poruch v dětství
Autorka uvádí dvě kazuistiky pacientů s hyperkinetickou poruchou chování s komorbiditou chronické motorické tikové poruchy, u nichž došlo k vymizení tikových projevů při léčbě olanzapinem.
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková, PhDr. Pavel Šesták
Psychiatrická klinika I. LF a VFN, Praha
Úskalí psychiatrické diagnostiky v dorostovém věku
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., MUDr. Silvia Kačincová, doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. René Pospíšil, MUDr. Ľubica Vojteková
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava, SR
Rodové rozdiely v klinickom obraze depresie hospitalizovaných pacientov
KOMENTÁRE
doc. MUDr. Ladislav Steidl
neurolog, Olomouc
Historie chronického únavového syndromu
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.
Infektolog, Ostrava
Antrax
MUDr. Ludmila Tirayová
Psychiatrická klinika FN, Olomouc
Psychofarmakologie v onkologii, možnosti ovlivnění bolesti
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Naděžda Soukupová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Vlastimil Tichý
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Posttraumatické stresové poruchy - II. díl - léčba
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I. LF UK, Praha
Specifické aspekty depresivních poruch v dětském a adolescentním věku
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Klára Látalová, MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Algoritmus léčby premenstruální dysforické poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.