Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
Univ. Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber
Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck
Stigma schizofrenie: snaha o jeho překonání
MUDr. Marie Foltýnová
Dětská a dorostová psychiatrické ambulance Ostrava
Olanzapin u tikových poruch v dětství
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková, PhDr. Pavel Šesták
Psychiatrická klinika I. LF a VFN, Praha
Úskalí psychiatrické diagnostiky v dorostovém věku
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., MUDr. Silvia Kačincová, doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. René Pospíšil, MUDr. Ľubica Vojteková
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava, SR
Rodové rozdiely v klinickom obraze depresie hospitalizovaných pacientov
KOMENTÁRE
doc. MUDr. Ladislav Steidl
neurolog, Olomouc
Historie chronického únavového syndromu
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.
Infektolog, Ostrava
Antrax
Antrax (Anthrax, charbon, Milzbrand, sibirskaja jazva, wąglik) je zoonóza, která postihuje jak herbivorní zvířata, tak i člověka. Odolné antraxové endospory mohou inhalací způsobit u lidí smrtelná onemocnění. Této jejich schopnosti se zneužívá v biologické válce i v bioterorizmu. Největší zdravotní riziko zde představuje záměrná primární aerosolizace antraxových spor.
Kľúčové slová: antrax, snět slezinná, zoonózy, biologické zbraně, bioterorizmus.

Anthrax
Anthrax is a zoonosis, which occurs not only in herbivores but also in humans. The resistant anthrax spores inhaled precipitate a fatal disease. This ability of spore-bearing particles is misused in biological warfare and terrorism. An intentional primary aerosolization of anthrax spores poses the greatest risk to human health. The goal of the following article is to refamiliarize physicians and medical-care personnel with the current understanding of the epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention of anthrax.
Key words: anthrax, splenic fever, zoonosis, biological weapons, bioterrorism.
MUDr. Ludmila Tirayová
Psychiatrická klinika FN, Olomouc
Psychofarmakologie v onkologii, možnosti ovlivnění bolesti
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Naděžda Soukupová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Vlastimil Tichý
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Posttraumatické stresové poruchy - II. díl - léčba
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I. LF UK, Praha
Specifické aspekty depresivních poruch v dětském a adolescentním věku
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Klára Látalová, MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Algoritmus léčby premenstruální dysforické poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.