Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Případ indukované sebevraždy
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
ITAREPS: technologie ve službách prevence relapsu psychózy
MUDr. Jozef Kalužay, PhD., PhDr. Katarína Sigmundová, MUDr. Petra Nosáľová, MUDr. Patrik Podaný
IV. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; Psychiatrické oddelenie, FNsP, Bratislava
Ťažké delírium tremens komplikované rabdomyolýzou s akútnym renálnym zlyhaním
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, MUDr. Eva Dragomirecká, PhDr. Hana Janečková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha; Psychiatrické centrum, Praha
Depresivní syndrom u seniorů, významný a dosud nedoceněný problém
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii
MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Ján Praško, CSc., doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Psychiatrická ambulance, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha; Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku Praha; Psychiatrické centrum Praha; Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha
Diagnostika a léčba depresivní epizody bipolární poruchy
MUDr. Lucie Závěšická
Psychiatrické centrum, Praha
Antidepresiva a hypnotika III. generace v léčbě chronické nespavosti
MUDr. Klára Látalová, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Dlouhodobá terapie schizofrenie
MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň; II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Deprese, kardiovaskulární choroby a infarkt myokardu
Kardiovaskulární onemocnění a deprese se vyskytují často společně. Pacienti po infarktu myokardu trpí často depresivní poruchou a uvedená komorbidita je vysvětlitelná společnými patofyziologickými mechanizmy. Při farmakoterapii depresivní poruchy po infarktu myokardu jsou nejvhodnější selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Je důležité myslet i na vliv léků užívaných v terapii kardiovaskulárních chorob na lidskou psychiku.
Kľúčové slová: deprese, kardiovaskulární onemocnění, farmakoterapie.
Kľúčové slová MeSH: depresia – farmakoterapia; arterioskleróza koronárna – komplikácie; komorbidita.

DEPRESSION, CORONARY ARTERY DISEASE, AND MYOCARDIAL INFARCTION
There is a strong relationship between coronary artery disease (CAD) and depression. Patients after myocardial infarction often suffer from depressive disorder and this comorbidity can be explained by some common pathophysiological mechanisms. The selective serotoninreuptake inhibitors are the most feasible pharmacologic treatment of depression after myocardial infarction. It is also important to keep in mind the influence of CAD pharmaceuticals on the human psyche.
Key words: depression, coronary artery disease, pharmacotherapy.
Key words MeSH: depression – drug therapy; coronary arteriosclerosis – complications; comorbidity.
V SKRATKE
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum, Praha, Centrum neurofarmakologických studií, 3. lékařská fakulta UK, Praha
Péče o suicidálního pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.