Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Případ indukované sebevraždy
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
ITAREPS: technologie ve službách prevence relapsu psychózy
MUDr. Jozef Kalužay, PhD., PhDr. Katarína Sigmundová, MUDr. Petra Nosáľová, MUDr. Patrik Podaný
IV. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; Psychiatrické oddelenie, FNsP, Bratislava
Ťažké delírium tremens komplikované rabdomyolýzou s akútnym renálnym zlyhaním
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, MUDr. Eva Dragomirecká, PhDr. Hana Janečková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha; Psychiatrické centrum, Praha
Depresivní syndrom u seniorů, významný a dosud nedoceněný problém
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii
Farmakogenetika se zabývá genetickými aspekty farmakoterapie zejména ve vztahu k žádoucím a nežádoucím účinkům léku s potenciální možností jejich individuální predikce. Přibývá farmakogenetických studií v oblasti duševních poruch. V případě schizofrenie se téměř všechny práce v minulém století týkaly klozapinu, novější publikace pojednávají rovněž o olanzapinu, quetiapinu, risperidonu, ziprasidonu a dalších preparátech. Jako nadějný ve vztahu k predikci terapeutické odpovědi na antipsychotika druhé generace se jeví výzkum genu pro serotoninový 5-HT2A receptor. U afektivních poruch slibné výsledky přinesly studie polymorfizmu 5-HTTLPR genu pro serotoninový transportér. V současné době nejsou farmakogenetické poznatky využívány v rámci standardní klinické péče o duševně nemocné, tento vývoj však lze do budoucna očekávat.
Kľúčové slová: farmakogenetika, psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy.
Kľúčové slová MeSH: farmakogenetika; psychiatria; schizofrénia; poruchy nálady.

CLINICAL BENEFIT OF PHARMACOGENETICS IN PSYCHIATRY
Pharmacogenetics deals with genetic aspects of pharmacotherapy especially related to therapeutic and adverse drug effects with a potential of their individual prediction. The number of published pharmacogenetic papers in psychiatry grows. In schizophrenia, nearly all studies published in the last century were concerned with clozapine, more recent publications also mention olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone and other preparations. Research into the 5-HT2A receptor gene looks promising with regard to prediction of treatment response to second generation antipsychotics. The results of studies on the 5-HTTLPR polymorphism of the gene for serotonin transporter are hopeful in the field of mood disorders. Pharmacogenetic findings have not yet been implemented into routine psychiatric practice, but this development can be expected in the future.
Key words: pharmacogenetics, psychiatry, schizophrenia, mood disorders.
Key words MeSH: pharmacogenetics; psychiatry; schizophrenia; mood disorders.
MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Ján Praško, CSc., doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Psychiatrická ambulance, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha; Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku Praha; Psychiatrické centrum Praha; Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha
Diagnostika a léčba depresivní epizody bipolární poruchy
MUDr. Lucie Závěšická
Psychiatrické centrum, Praha
Antidepresiva a hypnotika III. generace v léčbě chronické nespavosti
MUDr. Klára Látalová, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Dlouhodobá terapie schizofrenie
MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň; II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Deprese, kardiovaskulární choroby a infarkt myokardu
V SKRATKE
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum, Praha, Centrum neurofarmakologických studií, 3. lékařská fakulta UK, Praha
Péče o suicidálního pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.