Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Případ indukované sebevraždy
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
ITAREPS: technologie ve službách prevence relapsu psychózy
MUDr. Jozef Kalužay, PhD., PhDr. Katarína Sigmundová, MUDr. Petra Nosáľová, MUDr. Patrik Podaný
IV. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; Psychiatrické oddelenie, FNsP, Bratislava
Ťažké delírium tremens komplikované rabdomyolýzou s akútnym renálnym zlyhaním
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, MUDr. Eva Dragomirecká, PhDr. Hana Janečková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha; Psychiatrické centrum, Praha
Depresivní syndrom u seniorů, významný a dosud nedoceněný problém
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii
MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Ján Praško, CSc., doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Psychiatrická ambulance, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha; Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku Praha; Psychiatrické centrum Praha; Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha
Diagnostika a léčba depresivní epizody bipolární poruchy
MUDr. Lucie Závěšická
Psychiatrické centrum, Praha
Antidepresiva a hypnotika III. generace v léčbě chronické nespavosti
MUDr. Klára Látalová, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Dlouhodobá terapie schizofrenie
MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň; II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Deprese, kardiovaskulární choroby a infarkt myokardu
V SKRATKE
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum, Praha, Centrum neurofarmakologických studií, 3. lékařská fakulta UK, Praha
Péče o suicidálního pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.