Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
12. celostátní konference biologické psychiatrie
MUDr. Silvia Bogyaiová
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
Psychiatria pre prax – správa zo sympózia psychiatrov, Senec, 9.–10. jún 2005
MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha
Zpráva o kurzu „Kognitivní poruchy, demence a parkinsonizmus II.“, 26.–27. 5. 2005, Brno
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy
Kazuistika ilustruje využitie stabilizačných psychoterapeutických techník a EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) v terapii jednoduchej i subsyndromálnej komplexnej (3) posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP) u tej istej pacientky. Stabilizačné techniky, ktoré využívajú špeciálne volené a štruktúrované imaginácie, pomáhajú pacientovi v prvej fáze terapie obnoviť schopnosť prežívať bezpečie, mobilizovať jeho vlastné zdroje uzdravenia a pomôcť mu získať kontrolu nad vlastným prežívaním. EMDR je psychoterapeutická metóda konfrontácie s traumou (expozície), ktorá vychádza z poznatkov o neurobiologickom spracovaní informácií. Jadrom metódy je zistenie, že bilaterálna stimulácia (zabezpečená najbežnejšie pohybom očí zo strany na stranu – odtiaľ názov metódy) umožňuje adaptívne spracovanie dysfunkčne uloženej informácie a uvoľňuje samoliečiaci proces v nervovej sústave pacienta (4). Stabilizačné techniky i EMDR patria ku komplexnej psychoterapii traumy.
Kľúčové slová MeSH: poruchy stresové traumatické – terapia; psychoterapia; pohyby oka.
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddělení a ambulance, Nemocnice Ostrov
Benefity zámeny antidepresív u pacientov so sexuálnymi dysfunkciami
MUDr. Beata Pašková, MUDr. Richard Záleský, MUDr. Ján Praško, CSc., Jana Vyskočilová
Psychiatrické centrum, Praha
KBT přístup u Tourettova syndromu s komorbidní obsedantně kompulzivní poruchou
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Jiřina Hosáková, RNDr. Eva Čermáková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, Psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou, Havířov, Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků

Zo zahraničnej literatúry
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika, LF MU a FN, Brno
Léčba bipolární poruchy
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., PhDr. Hana Janečková, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha
Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Neuroleptika v akutní gerontopsychiatrii – současný stav a trendy
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Subtypizace dětského autizmu
MUDr. Martin Votava, Ph.D., Mgr. Viktoria Agová, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
3. LF UK, Ústav farmakologie, Praha
Mechanizmy účinku anxiolytik
MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Martin
Problematika vybraných psychických porúch pri epilepsii
MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vongrej
Psychiatrické oddelenie, FNsP FBR, Banská Bystrica
Antikonvulzíva v liečbe psychóz schizofrénneho okruhu
created by © zooom.sk s.r.o.