Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN v Olomouci
Poruchy chování a psychotické symptomy ve stáří – dvě kazuisitiky
Poruchy chování, psychotické příznaky a deliria jsou nepříjemnou a závažnou průvodní komplikací demence. Vzhledem k laickému chápání pojmu demence, kdy poruchy paměti jsou mylně pokládány za projevy „normálního“ stáří, jsou často teprve ony tím příznakem, který vede k psychiatrickému zásahu. Následující sdělení má poukázat na dva momenty. Za prvé na chyby, které mohou vést k významnému iatrogennímu podílu na rozvoji poruch chování a psychotických symptomů. Za druhé na fakt, že kognitiva se podílejí nejen na korekci kognitivních poruch, ale že mohou v dlouhodobé dimenzi vést k úpravě a udržení úzdravy poruchy chování i psychotických příznaků. Nootropika pak mohou pomoci v korekci akutně vzniklých poruch vědomí. Předkládáme dvě kazuistiky, které ukazují částečně rozdílné případy, u nichž se vyskytly poruchy chování ve stáří. Tyto byly provázeny navíc psychotickými příznaky. V obou případech vidíme počínající demenci. V prvním případě jde o akutně vzniklé poruchy, které se rozvinuly po chirurgickém výkonu v celkové anestézii. Kazuistika ukazuje na nesprávné kroky v léčbě a následné zvládnutí akutního stavu. Druhá kazuistika popisuje situaci, kdy nikoliv kognitivní poruchy, ale až pozvolna progredující poruchy chování s psychotickými příznaky vedly příbuzné k žádosti o psychiatrickou intervenci. Zde vidíme dobrý terapeutický a stabilizující efekt podaného kognitiva na poruchy chování, a to i v situaci, kdy dochází k mírnému poklesu kognitivních schopností nemocné. Obě kazuisitiky tak ukazují současné moderní možnosti akutní i dlouhodobé léčby poruch chování u dementních nemocných.
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
Věřit nebo nevěřit?
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Príčiny recidív liečených patologických hráčov
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Porovnanie účinku a nežiadúcich účinkov liečby olanzapínom a risperidonom u hospitalizovaných žien
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha
Farmakoterapie pacientů trpících emočně nestabilní poruchou osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Vyhýbavá porucha osobnosti – diagnostika a kognitivně-behaviorální terapie
MUDr. Ľubomíra Izáková, doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Význam pojmu cykloidné psychózy v súčasnosti
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 2.
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Farmakoterapie Afektivních poruch v dětství a adolescenci
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Mária Martinove‚ Mgr. Branislav Bodo
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?
created by © zooom.sk s.r.o.