Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Vianoce včera a dnes
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Ilona Voldřichová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
Současné projevy agrese
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Nové terapeutické možnosti liečby bipolárnej afektívnej poruchy II
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
MedAvante Inc., Plzeň
Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI?
KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
Komentár k článku: Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Veronika Koňaková
Lekárska fakulta UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Zmeny hormónov štítnej žľazy u pacientov s depresiou
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK Martin
Mgr. Tomáš Ďurčo
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Abúzus marihuany pri schizofrénii – riziko alebo výhoda?
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Štefánia Laskovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora
Mark Beyebach: Na riešenie orientovaná externalizácia v psychoterapii u ľudí s poruchami príjmu potravy
Preklad a výber textu z Beyebach M. Losungorientiertes Externalisieren in der Psychotherapie für essgestorte Menschen. In: Dreesen H, Vogt M. Rituale, Externalisieren und Lösungen: Interventionen in der Kurzzeittherapie. Borgmann Publishing (Jan 1 2008): 77–90. Autorka prekladu a výberu z textu: PhDr. Štefánia Laskovská, OLÚP n.o. Predná Hora, Muráň
PRÁVO V PSYCHIATRII
MUDr. Mgr. Ján Uhrin
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Silvia Kitková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Mgr. Tomáš Lipták
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
Nedobrovoľná hospitalizácia pacientky v mánii, intervencia jej právneho zástupcu
created by © zooom.sk s.r.o.