Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ľubomíra Vojteková, MUDr. René Pospíšil
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava
prof. Angelos Halaris, M.D., PhD.
Department of Psychiatry and Human Behaviour, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, USA
Monoterapia versus kombinovaná liečba akútnej fázy depresívneho typu schizoafektívnej poruchy
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Buspiron a jeho využitie v ovplyvnení symptómov a prejavov generalizovanej úzkosti
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Sládek
Psychiatrické oddělení nemocnice Tábor
Obezita a antipsychotika – jsme opravdu bezmocní?
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
Riziko refeeding syndromu u mentální anorexie
prof. MUDr. Eva Hadašová, CSc.
Farmakologický ústav LF MU Brno
Rizika polyfarmakoterapie
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SPAM, Bratislava
Zmiešané afektívne stavy: dysforická mánia
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK, Hradec Králové
Psychoedukační program prelapse
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ Praha Postmarkentingové sledování účinnosti tabletové a kapkové formy Tiapridu v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáří
Stárnutí populace zvyšuje počty geriatrických pacientů vyhledávajících zdravotnickou péči. Jedním z dosud málo diagnostikovaných a nedostatečně léčených problémů vyššího věku jsou poruchy chování, které mají v této věkové skupině multifaktoriální etiologii. V práci je podán přehled současných farmakoterapeutických přístupů u poruch chování ve stáří (neklid, agitovanost, agresivita, zmatenost). Jsou prezentovány výsledky postmarketingového sledování účinnosti a bezpečnosti tabletové a kapkové formy tiapridu u souboru 1540 pacientů s akutně vzniklou poruchou chování. Výsledky naznačují dobrou a vzájemně srovnatelnou terapeutickou účinnost obou forem tiapridu. Po 14 dnech léčby poklesla intenzita symptomů behaviorální poruchy o 50% a klinicky význammného zlepšení bylo dosaženo u 89% léčených nemocných. Výskyt nežádoucích účinků byl nízký a odpovídá výskytu při podávání placeba v publikovaných klinických studiích s tiapridem.
V SKTRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Dlouhodobá léčba demence
created by © zooom.sk s.r.o.