Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ľubomíra Vojteková, MUDr. René Pospíšil
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava
prof. Angelos Halaris, M.D., PhD.
Department of Psychiatry and Human Behaviour, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, USA
Monoterapia versus kombinovaná liečba akútnej fázy depresívneho typu schizoafektívnej poruchy
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Buspiron a jeho využitie v ovplyvnení symptómov a prejavov generalizovanej úzkosti
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Sládek
Psychiatrické oddělení nemocnice Tábor
Obezita a antipsychotika – jsme opravdu bezmocní?
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
Riziko refeeding syndromu u mentální anorexie
prof. MUDr. Eva Hadašová, CSc.
Farmakologický ústav LF MU Brno
Rizika polyfarmakoterapie
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SPAM, Bratislava
Zmiešané afektívne stavy: dysforická mánia
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK, Hradec Králové
Psychoedukační program prelapse
V článku je pojednáno o psychoedukačním programu pro nemocné schizofrenií a jejich blízké. Psychoedukace je součástí komplexní terapie psychóz. Jejím cílem je předání srozumitelných informací o vzniku, příznacích a možnostech léčby onemocnění. Komplexně prováděná edukace vede k lepšímu porozumění nemoci a zkvalitnění spolupráce. Výsledkem je menší počet relapsů a rehospitalizací a zlepšení kvality života nemocných. Dochází též k normalizaci komunikace v rodině. Součástí programu PRELAPSE jsou doporučení pro lékaře týkající se dlouhodobé antipsychotické medikace v prevenci relapsu. Program poskytuje dobrý návod jak provádět soustavnou psychoedukaci, potřebuje však některé úpravy.
Kľúčové slová: schizofrenie, edukace, Prelapse.

Psychoeducative program Prelapse
The article describes a psychoeducative program for patients and their relatives suffering from schizophrenia. Psychoeducation is part of a complex therapy of psychosis. Its aim is to convey understandable information on the cause and signs of the disease and some possibilities for its treatment. This complex education program leads to a better understanding of a disease and a better compliance of the patient. This results in fewer relapses and rehospitalizations and to an improvement in the quality of life of the patients. A normalization of communication in the family usually ensues. One part of the Prelapse program deals with recommendations for physicians regarding long-term antipsychotic medication for the prevention of disease recurrence. The program gives good instructions on how to provide systematic psychoeducation, however, several aspects of the program may require modification.
Key words: schizophrenia, education, Prelapse.
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ Praha Postmarkentingové sledování účinnosti tabletové a kapkové formy Tiapridu v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáří
V SKTRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Dlouhodobá léčba demence
created by © zooom.sk s.r.o.