Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Vážení kolegovia, priatelia,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
Kognitívno-komunikačné poruchy sprevádzajúce demencie
prof. MUDr. Eva Cešková, CSc.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Katedra interních oboru, Ostravská univerzita v Ostrave, LF a Oddelení psychiatrické, FN Ostrava, Psychiatrická klinika, UK v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
doc. MUDr. Radovan Prikryl, Ph.D.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Patická opilost
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
PhDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Zuzana Sigmundová
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Petr Šilhán
Psychiatrické oddelení, Fakultní nemocnice Ostrava
Agorafobie a její léčba
Agorafobie je fobická úzkostná porucha, pri které se pacienti vyhýbají situacím nebo místum, kde v prípade nevolnosti nebo panického záchvatu nebude dostupná pomoc, budou se cítit zahanbení nebo nebudou moci uniknout. Lécbou volby agorafobie je kognitivne behaviorální terapie (KBT). KBT je považovaná za nejúcinnejší studovaný nefarmakologický prístup. Muže pomoci vetšine pacientu,problémem ovšem je, že nemusí být dostupná. Z farmakoterapie se pro lécbu agorafobie používají antidepresiva. Mezi nimi za léky volby lze považovat SSRI, která jsou jak úcinná, tak obvykle dobre tolerována. Navíc krome úzkosti zmírnují také depresivní symptomatologii. Rychlý efekt ve snižování úzkosti lze dosáhnout také podáváním vysoko potentních benzodiazepinu, které mohou pomoci na pocátku lécby. Ovšem pro strednedobé nebo dlouhodobé užívání nejsou vhodné, protože snadno dochází k rozvoji tolerance a závislosti.
Kľúčové slová: agorafobie, kognitivne behaviorální terapie, benzodiazepiny, antidepresiva

Agoraphobia and its treatment
Agoraphobia is a phobic-anxious syndrome where patients avoid situations or places in which they fear being embarrassed, or being unable to escape or get help if a panic attack occurs. Effective treatments for agoraphobia are available. The treatment of choice is cognitive behavioral therapy (CBT). CBT is the best studied non-pharmacological approach and can be applied to many patients, depending on its availability. Pharmacological interventions include the possible use of a variety of agents. Among antidepressant agents, SSRIs are generally well tolerated and effective for both anxious and depressive symptomatology, and these compounds should be considered the first choice for short-, medium- and long-term pharmacological treatment of agoraphobia. These drugs are also effective in the treatment of the frequently coexisting depressive symptomatology. High-potency benzodiazepines have been shown to have a rapid onset of anti-anxiety eect, having beneficial effects during the first few days of treatment, and are therefore useful for sh ort-term treatment; however, these drugs are not first-choice medications in the medium and long term because of the frequent development of tolerance and dependence phenomena.
Key words: agoraphobia; cognitive behavioral therapy, benzodiazepines, antidepressants
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Katarína Vašková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Mariana Kimák-Fejková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Duševné poruchy a invalidizácia na Slovensku
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Metamfetamín ako „vzťahový objekt“ a erotický symbol?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Psychiatrická ambulancia, Bratislava
Správa z výročného, desiateho Slovenského psychiatrického zjazdu
created by © zooom.sk s.r.o.