Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Iva Růžičková
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Úspěšné použití milnacipranu (Ixelu) v ambulantní praxi
Nyní dvacetiletá žena X je od svých 17 let v psychiatrické péči s diagnózou depresivní epizoda. Je léčena převážně ambulantně, vážnost stavu si však vyžádala opakovanou hospitalizaci na psychiatrické klinice v celkové délce 5 měsíců. Choroba vážně narušovala běžný život X, bránila v komunikaci s rodinou. Z důvodu časté absence měla X i výrazné problémy při studiu střední školy, zvažovala studium předčasně ukončit. Nedařilo se jí navázat partnerský vztah, neměla přátele. Po nasazení nového antidepresiva milnacipranu (Ixel) došlo k výraznému zlepšení stavu, zcela vymizela depresivní symptomatologie, nevyskytly se žádné nežádoucí účinky a klientka se zařadila do běžného života.
MUDr. Ľubomíra Vojteková
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Psychopatologická identifikácia roly chorého pri indukovanej psychóze
MUDr. František Čihák
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Léčba první ataky schizofrenie u adolescenta
KOMENTÁRE
prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc
Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., jubilující...
NOVINKY V PSYCHIATRII
Mgr. Barbora Wenigová
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
PECC – Nová možnost hodnocení a měření psychóz …nejen pro lékaře a klinické psychology?
MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Nové terapeutické přístupy na 3. mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Problematika bolesti z psychiatrického hľadiska a možnosti jej liečby
MUDr. Eva Čápová
Psychiatrická klinika
MUDr. David Neumann
Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětský autismus na rozhraní
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Naděžda Soukupová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Vlastimil Tichý
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Posttraumatické stresové poruchy – I. díl
Mgr. Omar Šerý, Ph.D.
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie, Přírodovědecká fakulta, Brno
Patologické hráčství
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Generalizovaná úzkostná porucha – její farmakoterapie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Novotný, prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.
Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice
Proarytmické účinky psychofarmak
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Epileptogenní potenciál psychofarmak
created by © zooom.sk s.r.o.