Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Iva Růžičková
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Úspěšné použití milnacipranu (Ixelu) v ambulantní praxi
MUDr. Ľubomíra Vojteková
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Psychopatologická identifikácia roly chorého pri indukovanej psychóze
MUDr. František Čihák
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Léčba první ataky schizofrenie u adolescenta
KOMENTÁRE
prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc
Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., jubilující...
NOVINKY V PSYCHIATRII
Mgr. Barbora Wenigová
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
PECC – Nová možnost hodnocení a měření psychóz …nejen pro lékaře a klinické psychology?
MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Nové terapeutické přístupy na 3. mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Problematika bolesti z psychiatrického hľadiska a možnosti jej liečby
MUDr. Eva Čápová
Psychiatrická klinika
MUDr. David Neumann
Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětský autismus na rozhraní
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Naděžda Soukupová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Vlastimil Tichý
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Posttraumatické stresové poruchy – I. díl
Mgr. Omar Šerý, Ph.D.
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie, Přírodovědecká fakulta, Brno
Patologické hráčství
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Generalizovaná úzkostná porucha – její farmakoterapie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Novotný, prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.
Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice
Proarytmické účinky psychofarmak
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Epileptogenní potenciál psychofarmak
Úvod Většina psychofarmak v terapeutických dávkách vyvolává epileptické záchvaty u méně než 0,4 % léčených osob bez epileptického onemocnění. Výjimky tvoří z antidepresiv maprotilin, bupropion, clomipramin, vyšší dávky imipraminu, mianserinu, z antipsychotik clozapin a zotepin a z jiných lithium.
created by © zooom.sk s.r.o.