Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Iva Růžičková
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Úspěšné použití milnacipranu (Ixelu) v ambulantní praxi
MUDr. Ľubomíra Vojteková
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Psychopatologická identifikácia roly chorého pri indukovanej psychóze
MUDr. František Čihák
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Léčba první ataky schizofrenie u adolescenta
KOMENTÁRE
prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc
Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., jubilující...
NOVINKY V PSYCHIATRII
Mgr. Barbora Wenigová
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
PECC – Nová možnost hodnocení a měření psychóz …nejen pro lékaře a klinické psychology?
MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Nové terapeutické přístupy na 3. mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Problematika bolesti z psychiatrického hľadiska a možnosti jej liečby
MUDr. Eva Čápová
Psychiatrická klinika
MUDr. David Neumann
Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětský autismus na rozhraní
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Naděžda Soukupová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Vlastimil Tichý
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Posttraumatické stresové poruchy – I. díl
Mgr. Omar Šerý, Ph.D.
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie, Přírodovědecká fakulta, Brno
Patologické hráčství
Cílem článku je přinést lékařům přehlednou informaci o problematice patologického hráčství. Patologické hráčství se vyskytuje u přibližně 1–3 % osob. Každoročně patologických hráčů přibývá. Diagnostiku lze provádět nejlépe pomocí DSMIV či SOGS (South Oaks Gambling Screen), eventuelně pomocí MKN-10. S patologickým hráčstvím se pojí některé kognitivní distorze, které jsou v článku popsány. Mnohé skutečnosti svědčí spíše pro příbuznost patologického hráčství se závislostí na drogách než pro příbuznost s obsedantně kompulzivní poruchou, jak předpokládá současný model. U patologických hráčů byla prokázána disbalance dopaminového a serotoninového systému. Pohled na současnou léčbu patologického hráčství není jednotný, nicméně převládá názor, že multimodální terapie s využitím kombinací více technik a s využitím organizací poskytujících pomoc gemblerům, se jeví jako nejúčinnější postup při léčbě patologického hráčství.
Kľúčové slová: patologické hráčství, gembler, neurobiologie, terapie.

Pathological gambling
The aim of this paper is to review informations about the pathological gambling. Pathological gambling could become a problem for about 1–3 % of subjects of the population. The diagnosis should be made in the most appropriate way with the DSM IV, SOGS or MKN 10. The author in his review describes some cognitive distortions, connected with pathological gambling. Many facts are pointing out to its relationship rather to drug dependency than to the obsessive-compulsive disorder, model of which is often quoted as the most relevant. Disturbances of dopaminergic and serotonergic systems were observed in pathological gamblers. The present attitudes to the treatment of pathological gambling is not unified, nevertheless the most general opinion prefers the concept of multimodal therapy with combinations of different techniques and with use of organisations established for the help for the pathological gamblers. This approach seems to be the most effective and promising.
Key words: pathological gambling, gambler, neurobiology, therapy.
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Generalizovaná úzkostná porucha – její farmakoterapie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Novotný, prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.
Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice
Proarytmické účinky psychofarmak
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Epileptogenní potenciál psychofarmak
created by © zooom.sk s.r.o.