Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Elena Žigová
Vážení kolegovia, priatelia,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Jana Hanispáková
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Bipolárna afektívna porucha a kognitívne dysfunkcie
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Cirkadiánní rytmy a deprese
MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Mária Králová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia – jedna entita alebo dve?
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Paliperidón palmitát – injekčné antipsychotikum s dlhodobým účinkom. Základná charakteristika s dôrazom na praktické používanie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Světlana Kroftová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
MUDr. Martina Michálková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
MUDr. Klára Zítková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Paranoia, jak ji známe dnes
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a MU Brno
Transsexualizmus female-to-male od dětství do mladé dospělosti
MUDr. Zuzana Vidová
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Martina Čižmáriková
Ústav farmakológie LF UPJŠ, Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Silvia Žofčáková
Psychiatrická ambulancia, Letecká vojenská nemocnica, Košice
MUDr. Silvia Kitková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Ústav farmakológie LF UPJŠ, Košice
Je možná farmakogenetická predikcia terapeutickej účinnosti paroxetínu?
FORENZNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Forenzná psychiatria – niektoré podnety zo zahraničia
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Oddelenie súdnej psychiatrie, Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Kurz súdnej psychiatrie na Psychiatrickej klinike LF UK a UN v Bratislave
OSOBNOSŤ
MUDr. Ivan André, PhD.
Odišiel prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (portrét)
PSYCHOTERAPIA
MUDr. Petr Možný
Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Metakognitivní trénink pro schizofrenie
created by © zooom.sk s.r.o.