Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Atypická depresia
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Interakcie tabakového dymu so psychofarmakami
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice
Mgr. Martina Chylová, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice
Klára Maceková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice
Vplyv antidepresív na lipidový profil
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie?
MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
PhDr. Oľga Švančarová
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Mgr. Juraj Suško
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Mgr. Daniel Gyén
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Posttraumatická stresová porucha – prevalencia u psychiatrických hospitalizovaných pacientov
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Diferenciálna diagnostika demencií s fatickou poruchou – kazuistika
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
Patologické hráčstvo, odporúčané postupy
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Roman Pešek
Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha, Arkáda, sociálně psychologické centrum, Písek
Ambivalence v dlouhodobě neuspokojivém partnerském vztahu a inspirace v adiktologii
created by © zooom.sk s.r.o.