Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Jeřábek
2. léčebné oddělení RÚ Kladruby, Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi
Fibromyalgie a duševní poruchy
MUDr. Oleg Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove ml.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
Liečba závislosti od alkoholu
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie, FF UP Olomouc, Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
MUDr. Katarína Obereignerů
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, Psychiatrické centrum Praha
Kognitivní deficity u schizofrenie
Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které může ovlivnit kognitivní funkce pacienta, ve smyslu kognitivních deficitů. Negativně ovlivněné bývají zejména pozornost, paměť, exekutivní funkce, inteligence a řeč. Nejčastěji bývají ohroženi pacienti s dlouhodobě nepříznivou odpovědí na léčbu nebo chronicky nemocní. Jako možnost sledování kognitivních deficitů užíváme celou řadu neuropsychologických testů. V článku popisujeme základní charakteristiky kognitivních deficitů u schizofrenie a význam neuropsychologických metod při sledování deficitů jednotlivých kognitivních funkcí.
Kľúčové slová: schizofrenie, kognitivní funkce, negativní symptomy.

Cognitive deficits in patients with schizophrenia
Schizophrenia is a serious mental illness, that can influence patients cognitive functions, in sense of cognitive deficits. Particularly attention, memory, executive functions, intelligence and speech are negatively influenced. Most common patients in danger are they with long lasting negative effect on treatment or those who suffering chronically. We use a number of neuropsychological tests as a possibility to observe the cognitive deficits. In this article we describe basic characteristics of cognitive deficits in schizophrenia and the meaning of neuropsychological methods in observing particular cognitive deficits.
Key words: schizophrenia, cognitive functions, negative symptoms.
MUDr. Tomáš Procházka
Centrum pro epilepsie, neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Epilepsie u dospělých: klasifikace a léčba
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
Sexualita osob s organickými duševními poruchami
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Augmentace antidepresiv antipsychotiky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Bratislava
doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Bratislava
Problematika spolupráce a nespolupráce u pacientov v podmienkach denného stacionára
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Týranie a zneužívanie duševne chorých starších pacientov – kazuistiky
V SKRATKE
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Současné možnosti terapie demencí, význam nefarmakologických intervencí
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Keď sa z nevýhody stane výhoda.... (alebo o sekundárnych ziskoch)
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie, FF UP Olomouc, Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
MUDr. Katarína Obereignerů
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
PhDr. Renata Gajdačková
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Magdaléna Šmídová
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. David Čáp
Katedra psychologie, FF UK, Praha
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, Psychiatrické centrum Praha
Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy
created by © zooom.sk s.r.o.