Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Aneta Bednářová
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Jana Vančíková
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
Aktuálne názory na generalizovanú úzkostnú poruchu
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, JLF UK a UNM, Martin
Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Vido
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
MUDr. Petra Hermanová
Pfizer Luxembourg SARL
MUDr. Dalibor Janoška
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Ziprasidón v liečbe manických a zmiešaných epizód miernej až strednej závažnosti u pacientov s bipolárnou afektívnou alebo schizoafektívnou poruchou
created by © zooom.sk s.r.o.