Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Tereza Uhrová
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Jana Židovská, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK Praha
Diagnostika a léčba psychiatrické symptomatiky u pacientky s Huntingtonovou nemocí
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Sledovanie vedľajších účinkov v liečbe neuroleptikami
MUDr. Naďa Šoukalová
Psychiatrická ambulance, Jihlava
V zajetí pojišťoven
U schizofrenní pacientky, která byla velmi dobře psychicky kompenzovaná při léčbě olanzapinem, došlo v důsledku změny neuroleptické léčby k výraznému zhoršení psychického stavu. Změna léčby byla nutná jen proto, že pojišťovna odmítla uhradit doplatek na léčivo a sama pacientka neměla k úhradě dostatek finančních prostředků.
MUDr. Jiří Krombholz
Psychiatrická ambulance Sanima, Praha
Použití moklobemidu v terapii bipolární afektivní poruchy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha, Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
Místo stabilizátorů nálady v léčbě bipolární poruchy
MUDr. Kateřina Kačmářová
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
Máme šance uspět v léčbě somatoformních poruch v psychiatrické ambulanci?
doc. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch v praxi
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I LF UK Praha
Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
Vysazení medikace u schizofrenních poruch
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice
Transkraniální magnetická stimulace a její možnosti v psychiatrii
V SKTRATKE
MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Poruchy příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.