Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Tereza Uhrová
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Jana Židovská, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK Praha
Diagnostika a léčba psychiatrické symptomatiky u pacientky s Huntingtonovou nemocí
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Sledovanie vedľajších účinkov v liečbe neuroleptikami
MUDr. Naďa Šoukalová
Psychiatrická ambulance, Jihlava
V zajetí pojišťoven
MUDr. Jiří Krombholz
Psychiatrická ambulance Sanima, Praha
Použití moklobemidu v terapii bipolární afektivní poruchy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha, Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
Místo stabilizátorů nálady v léčbě bipolární poruchy
MUDr. Kateřina Kačmářová
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
Máme šance uspět v léčbě somatoformních poruch v psychiatrické ambulanci?
doc. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch v praxi
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I LF UK Praha
Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
Vysazení medikace u schizofrenních poruch
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice
Transkraniální magnetická stimulace a její možnosti v psychiatrii
Na přelomu tisíciletí je obtížné otevřít noviny nebo sledovat televizi a nenajít informace o tom, jak mohou magnety ovlivnit naše zdraví. Jen málokdy pocházejí tato prohlášení z dvojitě slepých kontrolovaných studií a je velmi často obtížné odlišit zrno od plev. Současná móda týkající se magnetizmu se podobá módě z počátku dvacátého století, kdy byly nabízeny, někdy až dotěrným způsobem, výhody přímé elektrické a slabé magnetické stimulace. V současné době, která je poznamenaná velkým nadšením pro účinek magnetického pole, dochází k rozvoji nové metody, používající silné magnetické pole k ovlivnění mozkové aktivity – transkraniální magnetické stimulaci (TMS).
Kľúčové slová: transkraniální magnetická stimulace, deprese, nežádoucí účinky.

Transcranial magnetic stimulation and its possibilities in psychiatry
Summary: At the beginning of the new millenium it is very hard to open newspapers or watch TV and not find information about how magnets can influence our health. But these data are rarely cited as from double-blinded, controlled studies, and it is very difficult to sort out all this information. The current interest in magnetism resembles the similar trend at the beginning of the 20th century when the advantages of direct electric and weak magnetic stimulation were offered as therapy, sometimes in quite an intrusive way. The present time is now marked by huge excitement in the effect of the magnetic field and a novel method using a strong magnetic field to influence brain activity, transcranial magnetic stimulation, has been proposed and developed.
Key words: transcranial magnetic stimulation, depression, side effects.
V SKTRATKE
MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Poruchy příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.