Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Tereza Uhrová
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Jana Židovská, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK Praha
Diagnostika a léčba psychiatrické symptomatiky u pacientky s Huntingtonovou nemocí
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Sledovanie vedľajších účinkov v liečbe neuroleptikami
MUDr. Naďa Šoukalová
Psychiatrická ambulance, Jihlava
V zajetí pojišťoven
MUDr. Jiří Krombholz
Psychiatrická ambulance Sanima, Praha
Použití moklobemidu v terapii bipolární afektivní poruchy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha, Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
Místo stabilizátorů nálady v léčbě bipolární poruchy
Autoři popisují širší koncepci bipolárního spektra a užití stabilizátorů nálady v léčbě manické a depresivní epizody i profylaktické léčby bipolární poruchy. Diskutovány jsou terapeutické postupy i zvládání vedlejších účinků akutní i dlouhodobé léčby především lithiem, karbamazepinem a valproátem.
Kľúčové slová: bipolární spektrum, stabilizátor nálady, lithium, valproát, carbamazepin, lamotrigin.

The place of mood stabilizers in the treatment of bipolar disorder
The broader concept of bipolar spectrum is introduced. Described is the treatment of manic, depressive and prophylactic treatment of bipolar disorder especially with lithium, valproate and carbamazepine, as well the management of adverse effects of this drugs.
Key words: bipolar spectrum, mood stabilizer, lithium, valproate, carbamazepine, lamotrigine.
MUDr. Kateřina Kačmářová
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
Máme šance uspět v léčbě somatoformních poruch v psychiatrické ambulanci?
doc. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch v praxi
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I LF UK Praha
Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
Vysazení medikace u schizofrenních poruch
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice
Transkraniální magnetická stimulace a její možnosti v psychiatrii
V SKTRATKE
MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Poruchy příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.