Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická ambulancia NsP Brezno, Psychiatrická nemocnica Hronovce
eHealth v psychiatrii
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
UPJŠ Lekárska fakulta, Košice
Elektrokonvulzívna terapia v kontexte vybraných terapeutických odporúčaní
MUDr. Veronika Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Ženy během detoxifikace na lůžku
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN v Trenčíne
Schizoafektívna porucha – stabilná diagnóza?
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Kopřiva
Lékařské oddělení, Janssen Cilag
Umíme správně dávkovat antipsychotikum Risperdal Consta?
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
Agomelatín – predbežné výsledky zo štúdie VALID na Slovensku
MUC Jana Ščerbová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUC Sandra Bogorová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Monika Večeřová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická ambulancia NsP Brezno, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Behaviorálne a psychologické príznaky demencie z pohľadu súčasnej praxe psychiatrov na Slovensku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Hacek
Hont Medik s. r. o., Psychiatrická ambulancia, Krupina
Trestný čin „opilstvo“ z pohľadu psychiatra
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
Konzultant v oblasti sociálních služeb, Ústí nad Labem
Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
Správa z 10. Medzinárodného fóra IFMAD, 17. – 19. 11. 2010, Viedeň
created by © zooom.sk s.r.o.