Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Chvíla, CSc., MUDr. Soňa Staňková
Psychiatrický stacionář Ostrava, Psychiatrická léčebna Opava
Schizotypní, schizoidní, schizomorfní
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol Praha
Poruchy příjmu potravy s raným počátkem onemocnění
MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Jitka Potribná
Psychiatrické oddělení FNsP Ostrava
Léčba pacientky se somatoformní bolestivou poruchou v oblasti faryngu risperidonem
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Zpráva o 10. Celostátní konferenci biologické psychiatrie
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Beata Pašková, MUDr. Jiří Horáček
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
Hypochondrická porucha a její léčba
Základním rysem hypochondrické poruchy je strach či přesvědčení, že jedinec trpí závažnou chorobou, který je založen na misinterpretaci tělesných příznaků; tento strach či přesvědčení trvají přesto, že pacient byl opakovaně vyšetřován a lékaři ujištěn o normálních výsledcích. Zpravidla naléhá na další a další vyšetření a specializovanou péči. I když zatím nejsou známy přesné mechanizmy, jak fungují různé typy léčby u hypochondrické poruchy, ani zatím nevíme, který druh léčby je pro určitého pacienta optimální, je zřejmé, že serotonergní farmakoterapie a kognitivně behaviorální terapie přináší těmto pacientům úlevu.
Kľúčové slová: hypochondrická porucha, diagnóza, etiopatogeneze, průběh, léčba, psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, farmakoterapie.

Hypochondriasis and its treatment
Hypochondriasis refers to a disorder in which there is an excessive fear or belief that one has a serious illness based on a misinterpretation of somatic symptoms; this fear of belief persists despite a physician´s thorough examination and reassurance that a general medical disease is not present that could fully account for the patient´s somatic concerns. Although researchers have not yet identified the exact mechanism and efficacy of the various treatments, it is clear, that many patients with hypochondriasis can benefit from serotonergic pharmacotherapy and cognitive-behavioral therapy.
Key words: hypochondric disorder, diagnosis, etiopatogenesis, course, treatment, psychoterapy, cognitive behavioral therapy, pharmacotherapy.
doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol Praha
Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky
doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.
Univerzita Karlova, I. lékařská fakulta, III. interní klinika
Psychofarmaka a vzestup hmotnosti
MUDr. Pavel Mohr
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Centrum neuropsychiatrických studií
Serotoninový syndrom – diagnostika, terapie, prevence
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Dětská psychiatrická klinika FN Motol
Hyperkinetické poruchy
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého v Olomouci
Farmakoterapie panické poruchy
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antipsychotika a QT interval
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Společná laboratoř Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha
Antipsychotika II. generace: neuroleptika s ABS brzdami?
created by © zooom.sk s.r.o.