Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Chvíla, CSc., MUDr. Soňa Staňková
Psychiatrický stacionář Ostrava, Psychiatrická léčebna Opava
Schizotypní, schizoidní, schizomorfní
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol Praha
Poruchy příjmu potravy s raným počátkem onemocnění
MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Jitka Potribná
Psychiatrické oddělení FNsP Ostrava
Léčba pacientky se somatoformní bolestivou poruchou v oblasti faryngu risperidonem
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Zpráva o 10. Celostátní konferenci biologické psychiatrie
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Beata Pašková, MUDr. Jiří Horáček
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
Hypochondrická porucha a její léčba
doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol Praha
Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky
doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.
Univerzita Karlova, I. lékařská fakulta, III. interní klinika
Psychofarmaka a vzestup hmotnosti
MUDr. Pavel Mohr
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Centrum neuropsychiatrických studií
Serotoninový syndrom – diagnostika, terapie, prevence
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Dětská psychiatrická klinika FN Motol
Hyperkinetické poruchy
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého v Olomouci
Farmakoterapie panické poruchy
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antipsychotika a QT interval
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Společná laboratoř Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha
Antipsychotika II. generace: neuroleptika s ABS brzdami?
created by © zooom.sk s.r.o.