Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrická léčebna v Opavě
Vliv antipsychotik na hmotnost hospitalizovaných pacientů
Je známo, že antipsychotika s výjimkou Haloperidolu, Loxapinu a v ČR neregistrovaného Molindonu způsobují nárůst tělesné hmotnosti. Mezi atypickými antipsychotiky hmotnost nejméně ovlivňuje risperidon. V práci porovnávám přírůstek hmotnosti u 105 hospitalizovaných subjektů léčených sertindolem, olanzapinem, quetiapinem, risperidonem nebo fenothiaziny v prvních 40 dnech po nasazení léku. Kontrolní skupinu tvoří 32 hospitalizovaných pacientů s minimální léčbou. Zjišťuji, že průměrný váhový přírůstek po sertindolu (3,4 kg) je statisticky významně vyšší (á=5%) než váhový přírůstek po risperidonu (0,4 kg). I pacienti s minimální farmakoterapií přibrali během 40 dnů hospitalizace v průměru 1,1 kg. Všímám si, že přírůstek hmotnosti v léčených skupinách je tím vyšší, čím vyšší je afinita daného léku vůči 5-HT2C receptorům. Diskutuji „rychlou“ složku nárůstu hmotnosti spočívající ve zvýšeném vyhledávání sladkého (sugar craving) při serotoninové blokádě. Zmiňuji nález jiné studie popisující „pomalý“, ale déledobý vliv histaminové blokády na hmotnost. Klíčová slova: Antipsychotika, váhový přírůstek, serotonin-inzulinová hyperfagie.
KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Neurologická klinika 1. LFUK a VFN, Praha
Co je to amusie?
MUDr. Jarmila Šmoldasová
AT ambulance Psychiatrické kliniky FN Olomouc
Zpráva o mezioborovém semináři Tabák a zdraví
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ivo Paclt, MUDr. Jaroslav Slavíček, CSc., PhDr. Jakub Florian
Psychiatrická klinika I. LF UK Fyziologický ústav I. LF UK
Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí účinky antidepresiv
MUDr.Vladimír Lávička
Interní oddělení JIP Nemocnice České Budějovice
Antipsychotika z pohledu internisty
MUDr. Petr Jeřábek
Psychiatrická léčebna, Bílá Voda
Osobnost toxikomana
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
Sexuální dysfunkce při dlouhodobém podávání antipsychotik
Prim. MUDr. Jiří Hovorka, Csc., MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 1 Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha 6 Ordinace pro léčbu depresí a úzkostných poruch, Praha 6 Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 2
Depresivní porucha u nemocných s epilepsií je obvykle dobře ovlivnitelná, přesto neurology a psychiatry často opomíjená
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna Opava
Hyperprolaktinémie při léčbě neuroleptiky
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Nové rozdělení antidepresiv podle mechanismu účinku
created by © zooom.sk s.r.o.