Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrická léčebna v Opavě
Vliv antipsychotik na hmotnost hospitalizovaných pacientů
KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Neurologická klinika 1. LFUK a VFN, Praha
Co je to amusie?
MUDr. Jarmila Šmoldasová
AT ambulance Psychiatrické kliniky FN Olomouc
Zpráva o mezioborovém semináři Tabák a zdraví
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ivo Paclt, MUDr. Jaroslav Slavíček, CSc., PhDr. Jakub Florian
Psychiatrická klinika I. LF UK Fyziologický ústav I. LF UK
Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí účinky antidepresiv
MUDr.Vladimír Lávička
Interní oddělení JIP Nemocnice České Budějovice
Antipsychotika z pohledu internisty
MUDr. Petr Jeřábek
Psychiatrická léčebna, Bílá Voda
Osobnost toxikomana
Předložená práce přispívá k diskusi o typologii osobnosti drogově závislého jedince. České písemnictví se touto otázkou zabývá jen sporadicky a v zahraničních pracích není na problematiku jednotný názor. Autoři chápou záležitost různě, v intencích svých teoretických východisek. Autor této práce psychodiagnosticky vyšetřil během 2 let soubor 90 drogově závislých, hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Bílá Voda, baterií projektivních testů, z nichž nejpřínosnější se ukázal test Rorschachův. Nálezy svědčily pro obecně závažnější osobnostní patologii toxikomanů a při použití novějších vyhodnocovacích škál prokázal autor, že nejméně 50 % protokolů respondentů vykazuje spektrum patologických osobnostních obran a dalších fenoménů tradičně přičítaných kontinuu hraničních a narcistických osobnostních poruch. Autor konstatuje, že tyto nálezy odpovídají závěrům psychodynamicky orientovaných autorů a jsou rovněž ve shodě s každodenní klinickou psychoterapeutickou praxí. Klíčová slova: Drogová závislost, osobnost toxikomana, porucha osobnosti, primitivní obrany, psychodiagnostika, Rorschachův test.
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
Sexuální dysfunkce při dlouhodobém podávání antipsychotik
Prim. MUDr. Jiří Hovorka, Csc., MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 1 Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha 6 Ordinace pro léčbu depresí a úzkostných poruch, Praha 6 Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 2
Depresivní porucha u nemocných s epilepsií je obvykle dobře ovlivnitelná, přesto neurology a psychiatry často opomíjená
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna Opava
Hyperprolaktinémie při léčbě neuroleptiky
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Nové rozdělení antidepresiv podle mechanismu účinku
created by © zooom.sk s.r.o.