Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrická léčebna v Opavě
Vliv antipsychotik na hmotnost hospitalizovaných pacientů
KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Neurologická klinika 1. LFUK a VFN, Praha
Co je to amusie?
MUDr. Jarmila Šmoldasová
AT ambulance Psychiatrické kliniky FN Olomouc
Zpráva o mezioborovém semináři Tabák a zdraví
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ivo Paclt, MUDr. Jaroslav Slavíček, CSc., PhDr. Jakub Florian
Psychiatrická klinika I. LF UK Fyziologický ústav I. LF UK
Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí účinky antidepresiv
MUDr.Vladimír Lávička
Interní oddělení JIP Nemocnice České Budějovice
Antipsychotika z pohledu internisty
Zavedení antipsychotik do klinické praxe více jak před čtyřiceti lety bylo velkým přínosem pro nemocné, ale i pro jejich lékaře, kteří dostali do ruky další možnost, jak zmírnit utrpení svých duševně nemocných pacientů. V současné době patří tato skupina psychofarmak k nejužívanějším lékům v medicíně. Od použití a zavedení chlorpromazinu do klinické praxe se mnohé změnilo. Psychiatr nyní požaduje od této lékové skupiny příznivé komplexní ovlivnění všech psychotických příznaků včetně pozitivního ovlivnění kognitivních funkcí a spolu s neurologem a internistou co nejmenší přítomnost vedlejších nežádoucích účinků. Na základě těchto požadavků se jeví jako velmi perspektivní nová tzv. atypická antipsychotika (APS). Z nich pak zejména skupina multireceptorových antagonistů- MARTA (Multi – Acting Receptor Targeted Antipsychotics): clozapin, olanzapin, quetiapin. Clozapin je vzhledem ke svému možnému myelotoxickému účinku vyhrazen pouze pro skupinu farmakorezistentních nemocných. Klíčová slova: antipsychotika, nežádoucí účinky, QT interval.
MUDr. Petr Jeřábek
Psychiatrická léčebna, Bílá Voda
Osobnost toxikomana
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
Sexuální dysfunkce při dlouhodobém podávání antipsychotik
Prim. MUDr. Jiří Hovorka, Csc., MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 1 Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha 6 Ordinace pro léčbu depresí a úzkostných poruch, Praha 6 Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 2
Depresivní porucha u nemocných s epilepsií je obvykle dobře ovlivnitelná, přesto neurology a psychiatry často opomíjená
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna Opava
Hyperprolaktinémie při léčbě neuroleptiky
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Nové rozdělení antidepresiv podle mechanismu účinku
created by © zooom.sk s.r.o.