Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Lucia Žlnayová
PK FNsP a LFUK, Bratislava
Pohľad na liečbu chronického úzkostného pacienta v psychiatrickej ambulancii
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN
14. Evropský psychiatrický kongres
MUDr. Emanuel Doněk, MUDr. Jana Doňková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Počátky moravské psychiatrie I.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Věra Šantrůčková, Mgr. Dana Friedlová, prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, Katedra psychiatrie IPVZ, Praha
Případ tělesné dysmorfické poruchy
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Účinnost a snášenlivost galantaminu v léčbě Alzheimerovy nemoci
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Luboš Janů, Ph.D., MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Nežádoucí a vedlejší účinky psychofarmak
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, Neurologické oddělení, FN na Bulovce, Praha
Poruchy chování u demencí
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Syndrom depresivní pseudodemence – je to ještě deprese, nebo již demence, nebo obojí?.
MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň, II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Bc. Ivan Farský, MUDr. Milan Spitka
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Martin, Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Martin, Psychiatrické oddelenie NsP, Trstená
Psychopatologické aspekty expozície detí a adolescentov sexuálnym obsahom v masmédiách
V SKRATKE
MUDr. Eva Libigerová
Psychiatrická klinika LF a FN, Hradec Králové
Dysthymie – diagnostika a léčba
MUDr. Marek Zelman, MUDr. Karol Hollý, Mgr. Helena Bračoková
1Psychiatrické oddelenie, Brezno n. o., 2Psychiatrická nemocnica, Hronovce
Zvládanie akútneho psycho-motorického nepokoja a agresivity pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.