Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Podlipný, PhDr. Ivana Štrosová
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň, Dětská klinika, Nemocnice České Budějovice
Mentální anorexie u čtrnáctiletého chlapce
MUDr. Simona Skotáková, doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., prof. MUDr. Eva Hadašová, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU FN, Brno a Farmakologický ústav LF MU, Brno
Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickým genotypem CYP2D6
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Claudia Borzová
Psychiatrická klinika VFN, Praha; Psychiatrická ambulance, P–P klinika, Kladno
Venlafaxin v praxi
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Patologické hráčství – psychodynamické aspekty v etiologii a ambulantní terapii
EDITORIÁL
Cyril Höschl
Česká psychiatrie jde správným směrem
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Anxiózne poruchy vo Florencii
MUDr. Martin Anders, Ph.D., MUDr. Zuzana Lattová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
47. česko-slovenská psychofarmakologická konference
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Blud a ovládavá představa
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Deliria – závažný a nedoceněný problém gerontopsychiatrie
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Prospěch a rizika antidepresivní léčby u dětí a adolescentů
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Radovan Malý
Psychiatrická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové, I. interní klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
Antipsychotika – rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci?
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Luboš Janů, PhD.
Psychiatrická klinika, FN, Plzeň
Vývoj dávkování quetiapinu v klinické praxi. Dogma, nebo doporučení?
MUDr. Karel Moravec
Psychiatrická a psychoterapeutická praxe, Karlovy Vary
Mirtazapin v ambulantní praxi – 24měsíční zkušenost
V SKRATKE
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN, Olomouc
Specifické poruchy osobnosti – část II. Diferenciální diagnostika a terapie
created by © zooom.sk s.r.o.