Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária martinove, PhD.
OLÚP Predná Hora
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martin Bareš
Psychiatrické centrum Praha
Atypická antipsychotika v augmentaci antidepresiv v léčbě depresivní poruchy
MUDr. Bc. Libor Ustohal
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Léčba rezistentní schizofrenie v praxi
doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Psychiatrická klinika UK v Praze, LF v Hradci Králové
Trendy farmakoterapie v léčbě nespavosti
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a MU v Brně
Léčba tiků s ohledem na klinický obraz poruchy a současný sortiment preparátů
MUDr. Valéria Kerná
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a MFN, Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a MFN, Martin
Účinnosť a bezpečnosť psychofarmák v liečbe algických syndrómov
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance a Psychiatrická klinika FN, Olomouc
Riziko smrti a zákeřných komplikací u poruch příjmu potravy
MUDr. Martin Černý
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Mgr. Miroslav Hajduk
Terapie.info, soukromé psychiatrické a psychoterapeutické zařízení, Praha
Přístup gestalt terapie k úzkosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.,
Psychiatrická spoločnosť SLS
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
Psychiatrická spoločnosť SLS
XIV. Český a slovenský psychiatrický zjazd, 3. – 6. 12. 2009, Tále
MUDr. Natália Čörgöová
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
Farebné levely
FORENZNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava
Aktuálne témy forenznej psychiatrie
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
MUDr. Mária MARTINOVE, PhD.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Boris Bodnár
I. Psychiatrická klinika FNLP a UPJŠ, Košice, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice
MUDr. Eva Pálová PhD.
I. Psychiatrická klinika FNLP a UPJŠ, Košice
Liečba delíria tremens
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Marek Zelman
Diskusné fórum psychiatrov
created by © zooom.sk s.r.o.